vrijdag 6 juli 2007

Gouden huwelijksjubileum Demeulenaere-Herrebout

Op zaterdag 7 juli vieren het echtpaar Albert Demeulenaere en Judith Herrebout uit Knokke-Heist hun Gouden huwelijksjubileum. Precies op 7.7.7. dus. De datum waarop zoveel koppeltjes samen wilden scheep gaan. Maar de schijn bedriegt want het huwelijk tussen deze echtelieden werd eigenlijk voltrokken op 5 juli 1957.

Albert zag het levenslicht op 24 juli 1933 in Brugge. Maar hij is een rasechte Heistenaar. Z'n vader was visser en woonde destijds op het Matrozenplein. Na zijn studies in Heist en Oostende werd hij onderofficier bij de Zeemacht. Na 7 jaar wisselde hij zijn legeruniform voor dat van politieagent. Eerst werkte hij in Heist, na de fusie werd hij overgeplaatst naar Knokke. 33 jaar lang vervulde hij zijn taak bij het plaatselijke politiekorps. Judith werd op 21 mei 1932 geboren in Brugge. Ze groeide op in Zwankendamme. Haar vader was namelijk kraanman in de nabijgelegen cokesfabriek. Judith volgde het middelbaar in Brugge. Ze werkte daarna als verkoopster. Albert en Judith hebben samen twee zonen, Dirk en Geert. Ze hebben inmiddels ook vier kleinkinderen.