zaterdag 26 mei 2007

Diamanten Huwelijk Sneppe-Boerjan

Diamanten huwelijksjubileum van dhr. en mevr. Sneppe-Boerjan

Huwelijk voltrokken te Oostkerke op 21.06.1947
Woonplaats : Graaf Jansdijk 127

Levensloop van René Sneppe
René is geboren te Sint-Kruis op 1 november 1921. Hij komt uit een gezin van 3 kinderen. René heeft de lagere school doorlopen in Sint-Kruis. Daarna volgde hij een beroepsopleiding voor kleermaker in de ‘Wezenschool’, eveneens in Sint-Kruis. Die school stond ook open voor externen. Zijn vader werkte in een brouwerij, zijn moeder hield een klein hoveniersbedrijf. Wegens oogproblemen ging hij niet aan de slag als kleermaker, maar ging hij werken bij zijn moeder als hovenier. Hij werd in 1942 opgeëist door de Duitsers en moest in het Duitse Oost-Friesland werken in een groot tuindersbedrijf, waar ze tomaten en komkommers kweekten. Na de oorlog moest hij meteen naar het leger. Hij werd er ingezet voor de bewaking en het transport van de Duitse krijgsgevangenen die in de Waalse koolmijnen tewerkgesteld werden. De soldaten moesten er in tenten slapen; de krijgsgevangenen zelf hadden op het eind al barakken. Hij werkte toch nog een jaar als kleermaker, en kwam in 1948 als werkman bij de gemeentelijke reinigingsdienst van Knokke. Hij werkte ook mee bij de dienst Feesten. In 1974 brak hij zijn heup, en sukkelde daarna met zijn been. In 1981 ging hij officieel met pensioen. Hij was intussen werkopzichter.

Levensloop van Rachel Boerjan
Rachel zag het levenslicht te Oostkerke op 8 november 1925. Ze komt uit een gezin van 10 kinderen. Ze ging naar de lagere school in Oostkerke. Haar vader was los werkman. Ze ging al heel jong werken in een Brugs gezin van 6 kinderen. Ze is nog lang op verschillende adressen blijven schoonmaken. ‘Werken is mijn lang leven.’

Het echtpaar
Ze leerden mekaar kennen langs de Damse Vaart. Rachel kreeg een aanbod van een rijke dame die een conciërgepaar zocht voor haar villa in Knokke. Ze zijn dan getrouwd, en hebben 9 maanden als conciërge in die villa gewoond. Door gezondheidsproblemen van Rachel zijn ze na 9 maanden daar weggegaan. René kon aan het werk bij de gemeente, en ze zijn dan maar in Knokke blijven wonen, op diverse adressen, tot ze gebouwd hebben. In 1960 hebben ze hun huidige woning betrokken. Ze houden allebei van scrabbelen en lange fietstochten (soms tot in De Haan). Wegens de blijvende oogproblemen van René komen ze ’s avonds niet veel buiten, en zijn ze ook geen lid van verenigingen. René is ook niet goed te been, maar fietsen gaat prima. Hij doet ook alle boodschappen met de fiets, en is veel buiten. Rachel houdt van puzzelen en de krant lezen.

Kinderen en kleinkinderen
Het paar heeft 2 kinderen, 5 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

· Maria is getrouwd met Ronald Devroe. Ze wonen in de Jan Devischstraat. Ze zijn met pensioen. Ze hebben 2 zonen, van wie 1 getrouwd, en een dochter.
· Willy is getrouwd met Christine Teerlynck. Ze wonen in het Caddiespad en hebben 1 dochter, die ook al een zoon heeft, en 1 zoon, die zelf ook al een dochter en een zoon heeft.